Hvorfor tage en MPH? – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

MPH > Hvorfor tage en MPH?

Hvorfor tage en MPH?

Master of Public Health (MPH) er en masteruddannelse, som specielt henvender sig til personer, der arbejder med folkesundhed, og som ønsker at have en videnskabeligt funderet viden om folkesundhed på universitetsniveau.

I Danmark har man kunnet læse MPH siden 1996. I et internationalt perspektiv er MPH en veletableret og anerkendt uddannelse, og i mange lande er en MPH et krav, hvis man vil arbejde med samfundsmedicin eller folkesundhed.

En fleksibel uddannelse

I takt med at forholdene på arbejdsmarkedet har ændret sig, er der opstået større krav om fleksibilitet hos såvel arbejdsgiver som arbejdstager. MPH har tilpasset sig denne udvikling, og Københavns Universitet udbyder nu MPH som en fleksibel uddannelse i moduler, hvor uddannelsen kan tages over kortere eller længere tid. Uddannelsen er endvidere tilrettelagt, så det er muligt at begynde både i forårs- og efterårssemestret.

Hvorfor en masteruddannelse?

Et stadigt mere komplekst arbejdsmarked har brug for en veluddannet arbejdsstyrke. Disse kompetencer kan opnås via en række masteruddannelser, hvis force er at videreuddanne veluddannede mennesker inden for specifikke områder.

Antallet af udbudte masteruddannelser er i takt hermed vokset fra 13 i 1998 til ca. 100 i 2011. En ny opgørelse fra Undervisningsministeriet viser, at Danmark er det land i Europa, hvor flest voksne efter- og videreuddanner sig.

Uddannelsens styrker

En af styrkerne ved MPH-uddannelsen, som mange af de færdiguddannede MPH’ere peger på, er at man er veluddannet med en MPH, da uddannelsen er et halvt år længere end øvrige masteruddannelser.

En anden styrke er, at uddannelsen giver viden både i bredden og dybden. Folkesundhedsvidenskab er et multidisciplinært område, der indeholder emner fra såvel samfunds- som sundhedsvidenskab. Dette giver de obligatoriske fag indblik i. Men derefter er der mulighed for at få en specialiseret MPH-grad i enten Epidemiologi, Forebyggelse og Sundhedsfremme eller Organisation og Styring.

Der er således rige muligheder for at anvende en MPH inden for sundhedsvæsnet, både i forhold til undervisning, sundhedsvæsnets organisation og ledelse, forebyggelse og forskning.

Internationalt samarbejde

MPH er en internationalt anerkendt uddannelse som afføder stor respekt. Dette giver mulighed for at rejse til udlandet og arbejde med folkesundhed.

Det internationale kendetegn viser sig også ved, at Københavns Universitet via Europubhealth, som er et Erasmus Mundus projekt, samarbejder med andre europæiske universiteter om at uddanne MPHer fra hele verden. De internationale studerende undervises og skriver deres masterafhandling i Danmark.

Folkesundhed er på den politiske dagsorden

Gennem den periode MPH har eksisteret har forebyggelse i Danmark udviklet sig fra ”de glade amatørers domæne” til et dybt professionaliseret område, som har befolkningens og politikernes bevågenhed.