MPH’s 20 års jubilæum – Københavns Universitet

MPH > MPH’s 20 års jubilæum

MPH’s 20 års jubilæum

MPH-uddannelsen, der blev oprettet i september 1996, har nu eksisteret i 20 år og er altså blevet voksen. Dette blev markeret fredag d. 7. oktober ved et arrangement med faglige og personlige oplæg efterfulgt af en reception.  Ca. 50 tidligere og nuværende studerende og undervisere mødte op for at fejre jubilæet og mødes med dem, de kendte fra ’dengang’.

Studieleder Mette Nordahl Svendsen bød velkommen og opridsede kort MPH-uddannelsens særlige profil som brobygger mellem universitet og sundhedsvæsen: På MPH-uddannelsen bringes de studerendes arbejdserfaringer i dialog med stærke analytiske værktøjer, og når dimittenderne forlader uddannelsen, mobiliseres deres akademiske kompetencer i konkrete arbejdssammenhænge.

Uddannelsens studieleder gennem de første otte år, professor emeritus Bjørn Holstein, gik videre med at fortælle om tilblivelsen af uddannelsen. Uddannelsen var en af de første masteruddannelser i Danmark. Gruppen af initiativtagere til uddannelsen banede vejen for et højt fagligt niveau ved at give uddannelsen et omfang på 90 ECTS, heraf et masterprojekt på 30 ECTS svarende til et kandidatspeciale.

Allan Krasnik, som var studieleder de følgende 6 år, var inviteret til at fortælle om ”Indvandrersundhed – et fælles ansvar” – et oplæg, som demonstrerede public health feltets engagement i højaktuelle problemstillinger. Herefter fulgte indlæg fra tre tidligere studerende. Merete Labriola (Århus Universitet), Hanne Viskum (Metropol) og Trine Marcussen Allerslev (Leo Pharma) fortalte om, hvordan uddannelsen havde åbnet nye døre for dem og skabt en stærk oplevelse af ’empowerment’. Alle tre viste på forskellig vis, hvordan de bærer MPH fagligheden og evnen til kritisk refleksion med sig i deres aktuelle folkesundhedsarbejde i uddannelse, forskning og medicinalindustri.

Institutleder Steffen Loft sluttede af med at perspektivere MPH-uddannelsen til instituttets andre fire uddannelser, der nu som en samlet ’hånd med fem fingre’ indgår i School of Public Health.

Herefter fortsatte arrangementet i STF’s lokaler, hvor snakken gik lystigt, og folkesundhed for en stund var udskiftet med bobler og lidt sødt til ganen.