Dispensationsansøgning – Københavns Universitet

MPH > Optagelse > Dispensation

Dispensationsansøgning

Angiv kort, hvad du søger om. Du skal begrunde din ansøgning med en klar og gennemskuelig beskrivelse af, hvorfor du ønsker dispensation.

  • Dine oplysninger behandles fortroligt, og studienævn og sagsbehandler har tavshedspligt i sagen.
  • Hvis dispensationsansøgningen er begrundet i sygdom, skal lægeerklæring medsendes.

Vi bruger ikke nogen særlig blanket - det er fint at sende en mail til studiesekretariatet: LLH@sund.ku.dk eller GiHa@sund.ku.dk