Optagelse som ekstern kursist – Københavns Universitet

MPH > Optagelse > Ekstern kursist

Optag som ekstern kursist

Det er muligt at deltage i både grundmoduler og specialmoduler som enkeltfagsstuderende, hvis man har faglige forudsætninger for at kunne deltage på linje med MPH-studerende. Grundmoduler ligger både efterår og forår. Specialmodulerne gennemføres i foråret i ugerne 15 til 24.
Se nærmere under de enkelte kursusbeskrivelser. Specialmodulerne oprettes kun, hvis der er et tilstrækkeligt antal tilmeldte deltagere.

Adgangskrav
Som ekstern kursist skal du opfylde to sæt kvalifikationer for at kunne blive optaget på et specialmodul: dels de kvalifikationer, der alment gælder for at blive optaget på MPH-uddannelseni København; dels særlige erfaringer eller ekspertise inden for specialmodulets emnekreds, som svarer til det niveau, de ordinære MPH-studerende har opnået.
Der optages eksterne studerende i den udstrækning, der er ledige pladser.

Økonomi
Se priser under kursusoversigten. 

Ansøgningsfrist
Fristerne er de samme som for studerende, der er tilmeldt hele studiet. Du skal være opmærksom på, at der ikke gives adgang til KU's kursussider samt it-lokalerne førend kurset er betalt!

Ansøgningsskemaet til specialmoduler finder du øverst på siden.