Optagelse som ekstern kursist – Københavns Universitet

MPH > Optagelse > Ekstern kursist

Optag som ekstern kursist

Det er muligt at deltage i både de obligatoriske kurser og i valgfag som enkeltfagsstuderende, hvis man har faglige forudsætninger for at kunne deltage på linje med MPH-studerende. De obligatoriske kurser ligger både efterår og forår. Valgfagene gennemføres i foråret i ugerne 16 til 26.
Se nærmere under de enkelte kursusbeskrivelser. Valgfagene oprettes kun, hvis der er et tilstrækkeligt antal tilmeldte deltagere.

Adgangskrav
Som ekstern kursist skal du opfylde to sæt kvalifikationer for at kunne blive optaget på et valgfag: dels de kvalifikationer, der alment gælder for at blive optaget på MPH-uddannelsen i København; dels særlige erfaringer eller ekspertise inden for valgfaget emnekreds, som svarer til det niveau, de ordinære MPH-studerende har opnået.
Der optages eksterne studerende i den udstrækning, der er ledige pladser.

Økonomi
Se priser under kursusoversigten. 

Ansøgningsfrist
Fristerne er de samme som for studerende, der er tilmeldt hele studiet. Du skal være opmærksom på, at der ikke gives adgang til KU's kursussider førend kurset er betalt!

Ansøgningsskemaet til valgfagene finder du øverst på siden.