Finansiering af MPH-uddannelsen – Københavns Universitet

MPH > Optagelse > Finansiering

Finansiering af MPH-uddannelsen

Der er flere forskellige måder at finansiere MPH-uddannelsen på. Cirka halvdelen får betalt uddannelsen af deres arbejdsgiver, den anden halvdel betaler uddannelsen selv. Nogle få tager uddannelsen i forbindelse med revalidering.
Uanset om man får uddannelsen betalt eller selv betaler er det vigtigt at være opmærksom på nedenstående ordninger:

Bruttolønsordning (af skat kaldt kontantlønsnedgang)
Via en såkaldt bruttolønsordning kan din arbejdsgiver betale MPH-uddannelsen mod at modregne den i din bruttoløn (løn før skat). Det koster dermed ikke din arbejdsgiver penge og du betaler selv med dine lønkroner før skat.
Der er en række konkrete krav, der skal opfyldes for, at skat accepterer en bruttolønsordning (kontantlønsnedgang).
Læs mere på om bruttolønsordningen vedr. bøger eller omkring selve uddannelsen. Bemærk, at har du yderligere spørgsmål vedr. ordningen skal du eller din arbejdsgiver tage kontakt til SKAT, da det er deres ansatte, der bedst muligt kan rådgive i ordningen og reglerne omkring det.

Ligeledes skal du være opmærksom på, at ordningen ikke kan bruges for ansatte under en statslig overenskomst.

SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte)
SVU-loven er blevet ændret, sådan at muligheden for at modtage SVU er blevet afskaffet fra og med 2014. Der er dog visse undtagelser, fx hvis din adgangsgivende uddannelse er blevet forældet. Læs mere på: www.svu.dk.