Meritoverførsel på MPH-uddannelsen – Københavns Universitet

MPH > Optagelse > Meritoverførsel

Generelle principper for meritoverførsel

Der kan som grundregel ikke gives merit for kurser taget på ordinær uddannelse. For øvrige kurser kan studienævnet godkende overførsel af merit, hvis det kan dokumenteres, at de:

 1. a) er gennemført inden for de seneste fem år

  b) har et timemæssigt omfang og niveau, der svarer til MPH-uddannelsen på KU

  c) indholds- og pensummæssigt har betydelige lighedspunkter med MPH-uddannelsen på KU

  d) den studerendes præsentation er evalueret og godkendt 

 2. a) Merit opnået ved andre MPH-uddannelser (for eksempel NHV - Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg). Studerende, der har gennemført og bestået ét års teoretisk MPH-uddannelse (60 ECTS) ved en udenlandsk MPH-uddannelse og opnået graden Diploma of Public Health eller lignende inden for de seneste fem år, kan få dette meritoverført som svarende til det teoretiske første studieår på KU, og derved indskrives på andet studieår. 

  b) Kurser fra relevante ph.d.-programmer kan overføres efter individuel vurdering. 
  Der kan være praktiske problemer med at kombinere stykvis gennemførte studieenheder med MPH-uddannelsen i København.


Ansøgning om meritoverførsel behandles konkret og individuelt af studienævnet, idet der anlægges en helhedsvurdering.