Biostatistik og epidemiologi – Københavns Universitet

MPH > Om uddannelsen > Valgfag > Biostatistik og epidem...

Biostatistik og epidemiologi

(7,5 ECTS)
Tid: Undervisning torsdage fra uge 16 - 26 2020.
Kursusleder: Lektor Susanne Rosthøj. Institut for Folkesundhedsvidenskab.
Tlf.: 35 32 79 15. E-mail: sro@sund.ku.dk

Formål:
Formålet er at give en introduktion til multipel (logistisk) regressionsanalyse og sætte de studerende i stand til selv at foretage enkle statistiske analyser af data fra epidemiologiske kohorte- og case-kontrol studier.

Indhold:
Kurset er en overbygning af efterårets fællesmodul og har som hovedformål at introducere de studerende til multipel (logistisk) regressionsanalyse af data fra kohorte- og case-kontrol studier.
Kurset vil bestå af forelæsninger vekslende med praktiske øvelser, hvor SAS programmet vil blive introduceret og anvendt. Desuden vil der blive sat tid af til diskussion af metodologiske aspekter af tidsskriftsartikler.

Egen computer med adgang til internettet skal medbringes til undervisningen. Det
er ikke nødvendigt at installere SAS (kan downloades gratis fra kunet.dk), idet
vi kan benytte online versionen af SAS (SAS studio). Specielt på Mac computere
kan det være en udfordring at installere SAS, fordi SAS ikke findes til Mac, og
der derfor skal installeres in virtuel Windows før SAS kan installeres.

Derudover benyttes et virtuelt klasserum (via Podio.com) hvor der vil ligge undervisningsmateriale, herunder links til videoer på YouTube. Klasserummet
fungerer kun på de to nyeste versioner af browserne, hvorfor egen PC skal have
den nyeste version installeret. Alternativt kan materialet tilgås via en iPad,
iPhone eller Android.

Evaluering:
For at bestå kurset skal deltagerne fuldføre mindst 80% af træningsaktiviteterne (aktiviteterne behøver dog ikke være 100% korrekte), samt aflevere obligatorisk grupperapport (2-3 deltagere) baseret på analyser af data fra et epidemiologisk studie beskrevet i en tidsskriftartikel.

Lærebog:
Der udleveres forelæsningsnoter løbende med henvisninger til bogen: Kerkwood & Sterne "Medical Statistics".