Patientsikkerhed og læringskultur: analyse af kontekst – Københavns Universitet

MPH > Om uddannelsen > Valgfag > Patientsikkerhed I_eft...

Patientsikkerhed og læringskultur: analyse af kontekst

Der er desværre ikke flere ledige pladser på kurset til efteråret, men grundet den meget store efterspørgsel er vi meget glade for at kunne meddele, at vi udbyder kurset igen til foråret.
Se undervisningsdatoer og tilmeldingsperiode nederst på siden.

Masterkurset giver risikomanagere, patientsikkerhedskoordinatorer, ledere og andre interesserede den nødvendige viden og metodetilgang til at arbejde proaktivt med patientsikkerhed.

Patientsikkerhed og læringskultur: Analyse af kontekst


7,5 ECTS

Hver dag er der patienter, der kommer til skade under behandling. Mange flere udsættes for risiko for skade, som forinden bliver forhindret af personalet. Derfor har vi en klar målsætning at styrke patientsikkerheden yderligere. På kurset får du mulighed for at udforske baggrunden for det eksisterende arbejde med patientsikkerhed og læringskultur.

Patientsikkerhed kan forbedres gennem en vifte af handlinger, fx rapportering af utilsigtede hændelser og proaktive tiltag. Ofte med baggrund i analyser som bl.a. inddrager arbejdsgange, ikke-tekniske færdigheder, observationer af daglig praksis samt læringskultur. Målet er at udvikle organisation og medarbejdere til sikrest muligt at kunne håndtere de tiltagende komplekse patientforløb.

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i lovgivning, organisation, positioner og praksis. Du vil opnå indsigt patientsikkerhed og læringskultur som folkesundhedsvidenskabeligt felt med henblik på at kunne forbedre og udvikle patientsikkerhedsarbejdet i hverdagens praksis.

Se kursusplan for efteråret 2019 her.

Analytisk tilgang til arbejdet med patientsikkerhed

Intervention virker bedst, hvis man kender årsagen til problemet. Derfor forudsætter enhver intervention en dybtgående analyse af konteksten.

Du vil blive introduceret til kendte og nyere teorier og metoder inden for patientsikkerhed, fx analysemetoder, ikke-tekniske færdigheder, resiliens samt læring fra de gode patientforløb.

Kurset vil have fokus på det udviklingspotentiale, som analyser af de menneskelige faktorer i patientsikkerhedsarbejdet indeholder. Forskellige perspektiver inddrages – fx sundhedsfaglige, organisatoriske, patient- og pårørendeperspektiver - indenfor og på tværs af sektorerne. Økonomiens rolle for patientsikkerhed bliver også tematiseret.   

Du vil lære mere om begrebet ”second victim” og den opfølgende samtale med såvel frontlinje personale som patienter og pårørende.

Eksamen

For at kunne deltage i eksamen skal du have afleveret 3 mindre opgaver undervejs i kurset. Eksamen udgøres af en afsluttende projektrapport, hvor du gennem arbejde med et konkret projekt applicerer din faglighed og læring fra kurset. Rapporten udarbejdes individuelt.

Kursusleder

Peter Dieckmann, ekstern lektor på Københavns Universitet og teamkoordinator for forskning, forsker, psykolog, Ph.D., Dipl.-Psych. på CAMES - Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation. 

Kompetencer

Masterkurset giver dig et formaliseret, forskningsbaseret grundlag for arbejdet med patientsikkerhed på universitetsniveau. Du vil få den nødvendige viden og værktøjer til at indsamle og analysere relevante data samt afklare din egen rolle i et konkret projekt om patientsikkerhed og læringskultur. Den vidensbaserede metodetilgang klæder dig på til at arbejde både reaktivt og proaktivt med patientsikkerhed.

Kursusdetaljer

Efterår 2019:
Tid
: September 2019 – januar 2020, i alt 8 fremmødedage
Datoer: 4.-6. september, 3.-4. oktober og 7.-8. november 2019
Pris: DKK 13.000
Sted: Københavns Universitet, Center for Sundhed og Samfund
Tilmeldingsfrist: 1. maj 2019

Forår 2020:
Tid
: Januar 2020 – marts 2020, i alt 7 fremmødedage
Datoer: 22. + 23. + 24. januar, 27. + 28. februar og 19. + 20. marts 2020
Pris: DKK 13.000
Sted: Københavns Universitet, Center for Sundhed og Samfund
Tilmeldingsperiode: mellem den 1. oktober og 1. november 2019

Tilmelding for MPH-studerende

Tilmeld via Selvbetjening på KUnet inden 1. juni 2019.

Ekstra information / Sidebar