Patientsikkerhed og læringskultur: skabe og forankre forbedringer – Københavns Universitet

MPH > Om uddannelsen > Valgfag > Patientsikkerhed II_forår

Patientsikkerhed og læringskultur: skabe og forankre forbedringer

Lær hvordan du skaber rammerne for den gode læring, hvor forbedringstiltag bliver forankret i de daglige arbejdsgange, så du får skabt en målbar forskel for patienterne.

Patientsikkerhed og læringskultur: Skabe og forankre forbedringer


7,5 ECTS

Kursusindhold

Kurset sætter fokus på at forbedre praksis gennem en systematisk reduktion af risikokilder, gennem opbygning af kompenserende mekanismer, og gennem understøttelse af velfungerende processer.

Sammen udforsker vi kulturbegrebet for at afdække forskellige perspektiver, der har indflydelse på patientsikkerhed, læring, tværprofessionelt samarbejde etc. Forskellige metoder og kommunikative redskaber til at skabe forbedringer vil blive gennemgået.

Trygge læringsmiljøer øger patientsikkerheden

Du vil få indsigt i metoder til at skabe trygge læringsmiljøer for den enkelte og for teams, og du vil lære, hvordan du kan være med til at udvikle organisationen. Du vil lære at skelne mellem et læringsfokus på direkte problemløsninger, et læringsfokus på optimering af sundhedsvæsenet på et mere systemisk plan.

Gennem teori- og analysearbejde vil du få et større indblik i sammenhængen mellem patientsikkerhedsarbejde, læringskultur, forbedringsprocesser og ledelse. På den baggrund vil du blive styrket i at forstå, understøtte, og påvirke forankring af forbedringer i organisationer.

Eksamen

For at kunne deltage i eksamen skal du have afleveret 3 mindre opgaver løbende under kurset. Eksamen udgøres af en afsluttende projektrapport, hvor du gennem arbejde med et konkret projekt applicerer din faglighed og læring fra kurset. Rapporten udarbejdes individuelt.

Kursusleder

Peter Dieckmann, ekstern lektor på Københavns Universitet og teamkoordinator for forskning, forsker, psykolog, Ph.D., Dipl.-Psych. på CAMES - Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation. 

Kompetencer

Masterkurset giver dig den nødvendige viden og metodetilgang til at arbejde proaktivt og reaktivt med patientsikkerhed, og du vil blive uddannet til at videreformidle det, du har lært, til andre.

Du får en formaliseret, forskningsbaseret uddannelse på universitetsniveau. Herigennem lærer du, hvordan du planlægger forbedringsprojekter og arbejder målrettet på at forankre forbedringerne, så du får skabt en målbar forskel for patienterne.

Du introduceres til, hvordan du planlægger forbedringsprojekter og arbejder på at forankre forbedringerne, så du får skabt en målbar forskel for patienterne.

Kursusdetaljer

Tid: April – juni 2020, 8 fremmødedage
Datoer: 16. + 17. april, 14. + 15. maj, 28. + 29. maj og 11. + 12. juni 2020 
Pris: DKK 13.000
Sted: Københavns Universitet, Center for Sundhed og Samfund
Tilmeldingsperiode: mellem den 1. oktober og 1. november 2019 (OBS kurset er fyldt i foråret 2020, men vi arbejder intenst på også at udbyde det i efteråret 2020)

Tilmelding for MPH-studerende

Tilmeld via Selvbetjening på KUnet inden 1. december 2019.

Ekstra information / Sidebar