Sundhedsøkonomi – Københavns Universitet

MPH > Om uddannelsen > Valgfag > Sundhedsøkonomi

Sundhedsøkonomi

(7,5 ECTS)
Tid: Undervisning mandage fra uge 16 til 26 2020.
Kursusleder: Ekstern lektor Hans Okkels Birk, Institut for Folkesundhedsvidenskab.
E-mail: hob@sund.ku.dk

Indhold:
Sundhedsøkonomi er en gren af økonomisk teori, der beskæftiger sig med emner der vedrører effektivitet, efficiens, værdi og aktørers adfærd ved produktion og forbrug af sundhed og sundhedsydelser. Et emne af central betydning inden for sundhedsøkonomi er studiet af hvordan sundhedsvæsener fungerer, herunder samfundsøkonomisk evaluering af konkrete interventioner, der overvejes taget i brug i sundhedsvæsenet eller allerede tilbydes.

I kurset lægges der særlig vægt på at give deltagerne et grundlæggende kendskab til sundhedsøkonomiens centrale problemstillinger, fulgt af en nærmere gennemgang af de samfundsøkonomiske evalueringsmetoder, der benyttes inden for sundhedsøkonomien – særligt cost-effectiveness-analyse, cost-utility-analyse og cost-benefit-analyse – samt udfordringer forbundet med at benytte disse metoder, samt metoder med henblik på at tage højde for disse udfordringer.

Kurset omfatter en kombination af præsentationer af sundhedsøkonomiske emner og analyseredskaber, øvelser, diskussioner i plenum, e-learning (som introduktion til kurset for at sikre et fælles udgangspunkt for kursusdeltagerne), samt udarbejdelse af en synopsis (med supervision), der fremlægges for hele holdet som afslutning på kurset. 

Evaluering:
Aflevering af skriftlig synopsis i Digital eksamen. Synopsis præsenteres mundtligt for holdet.