MPH på deltid – Københavns Universitet

MPH > Om uddannelsen > MPH's opbygning > MPH på deltid

MPH på deltid

Det er muligt at tage hele MPH-uddannelsen fleksibelt, som det passer dig. Hvis du fx vælger at læse på halv tid, kan du gennemføre uddannelsen på 3 år. Men du kan også bruge længere tid. Uddannelsen skal blot være gennemført inden for 6 år.

Se eksempler på studieplaner her:
Start om efteråret
Start om foråret

Det er altid en god ide at få en snak med sekretariatet om, hvorledes dit forløb kunne sættes sammen.

Hvis du vælger at tage uddannelsen på deltid, skal du regne med at bruge 1-2 dage om ugen på undervisning.

Kursusoversigt - hele uddannelsen:

Semester Kursus ECTS Eksamen

Efterår

Introduktion til epidemiologi og biostatistik

10

Evaluering via 7-dages opgave med efterfølgende mundtlig eksamen, intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen

Kvalitativ metode: Sundhedsvæsen, kultur og samfund

10

Evalueres ved kursusopgave, ekstern censur efter 7-trinsskalaen

Sundhed og samfund i et tværvidenskabeligt perspektiv

10

Evaluering via 7-dages opgave,  ekstern censur efter 7-trinsskalaen

Intro til masterprojekt: skriveproces, videnskabsteori og etik

 2,5

Evaluering via kursusopgave, intern bedømmelse bestået/ikke bestået

Forår

 

Sundhedsvæsenets organisation, styring og økonomi

7,5

Evaluering via kursusopgave, ekstern censur efter 7-trinsskalaen.

Forebyggelse og sundhedsfremme

7,5

Evaluering via 7-dages opgave med efterfølgende mundtlig eksamen, ekstern censur efter 7-trinsskalen

Valgfag

2 ud af 6 à 7,5 ECTS

 

 

15 (2x7,5)

Hvert valgfag afsluttes med en obligatorisk opgave.

En intern bedømmer Bestået/ikke bestået.

Efterår og forår

Masterprojekt

30

Skriftlig masterprojekt med efterfølgende mundtlig eksamen.

Ekstern censur med bedømmelse efter 7-trinsskalaen.