MPH på fuld tid – Københavns Universitet

MPH > Om uddannelsen > MPH's opbygning > MPH på fuld tid

MPH på fuld tid

Såfremt MPH-uddannelsen tages på fuld tid varer den to år. 
Første studieår er tilrettelagt som fuldtidsstudium, og der undervises 15-20 timer ugentligt med udgangspunkt i undervisningsdage fra mandag til torsdag.
Andet studieår er på halv tid, hvor der udelukkende arbejdes med skrivning af masterprojekt under vejledning.   
Under andet studieår vil man kunne arbejde ved siden af.

Studieopbygning

Semester

Kursus ECTS Evaluering
1. studieår
Efterår 

Introduktion til epidemiologi og biostatistik

10 Evalueres ved en 7 dages opgave med efterfølgende mundtlig eksamen, intern censur med bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

Kvalitativ metode: Sundhedsvæsen, kultur og samfund

10 Evalueres via en kursusopgave, ekstern censur med bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

Sundhed og samfund i et tværvidenskabeligt perspektiv

7,5 Evaluering via 7 dages opgave, ekstern censur med bedømmelse efter 7-trinsskalaen.
Intro til masterprojekt: skriveproces, videnskabsteori og etik 2,5 Evaluering via kursusopgave, intern censur med bedømmelse bestået/ikke bestået.
Forår 

Sundhedsvæsenets organisation, styring og økonomi

7,5 Evaluering via kursusopgave, ekstern censur med bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

Forebyggelse og sundhedsfremme

7,5 Evaluering via kursusopgave og efterfølgende mundtlig eksamen, ekstern censur med bedømmelse efter 7-trinsskalaen.

Valgfag

2 ud af 6 fag à 7,5 ECTS

15 (2x7,5) Hvert valgfag afsluttes med en obligatorisk opgave. En bedømmer med bedømmelsen bestået/ikke bestået. 
2. studieår
Efterår og forår Masterprojekt 30 Skriftlig masterprojekt med efterfølgende mundtlig eksamen. Ekstern censur med bedømmelse efter 7-trinsskalaen.