Studieordning for MPH-uddanelsen – Københavns Universitet

MPH > Om uddannelsen > Studieordning på MPH

Studieordninger for MPH-uddannelsen

Pr. 1. september 2019 træder en revideret version af 2018-studieordningen i kraft:

2018-studieordning, revideret 2019

Denne gælder for alle studerende optaget fra og med 1. september 2018. 

I 2018-studieordningen består uddannelsen af obligatoriske kurser og valgfag. I den reviderede studieordning er valgfagene ikke længere anført specifikt. I stedet offentliggøres valgfagene på hjemmesiden, når de er godkendt af masterstudienævnet.

I forhold til 2015-studieordningen har mange af kurserne skiftet titel, og der er justeret ved ECTS-vægten indbyrdes mellem to af kurserne. Det betyder, at kvalitative og kvantitative metoder vægtes ens (10 ECTS). 

Tidligere studieordninger

Studerende optaget mellem 2015 og 2018 følger 2015-studieordningen. Den blev revideret med en ny kompetenceprofil april 2016 og med et nyt specialmodul i 2017.

Studerende optaget før 2015 følger 2009-studieordningen. Den seneste revision trådte i kraft pr. 1. september 2013. De nyeste versioner af de to tidligere studieordninger findes her:

2009-studieordning (gældende fra 1.09.2013)

2015-studieordning (gældende fra 1.09.2017)

2018-studieordning (gældende fra 1.09.2018)