MPH - Master of Public Health – Københavns Universitet

Master of Public Health (MPH) er en akademisk masteruddannelse i folkesundhedsvidenskab. Folke­sund­heds­videnskab fokuserer på forekomst, fordeling og årsager til sygdomme og sygdomskonsekvenser i befolkningen i et nationalt og et internationalt perspektiv.

Med en MPH får du

  • Viden om aktuelle problematikker i sundhedsvæsenet - brugerinddragelse, medicinsk teknologi i daglig praksis, ulighed i sundhed, indvandring og public health
  • Evne til at anvende forskningsmetoder i praksis
  • Kompetencer til at planlægge, gennemføre og evaluere interventioner på højt kvalificeret niveau
  • Viden om sundhedsøkonomi og statistik
  • Et indgående kendskab til sundhedsvæsnets organisation og ledelse
  • En international anerkendt uddannelse