FAQ om MPH-uddannelsen

Hvilke karrieremuligheder har man som færdiguddannet MPH'er?
Med en MPH-uddannelse i hånden er der mange forskellige job at vælge imellem. Vi giver her nogle få eksempler på jobprofiler:

  • Sundhedsplanlægger og leder i stat, region eller kommune.
  • Leder af sundhedsordning, for eksempel hjemmepleje, sundhedspleje, bedriftssundhedstjeneste eller børnetandpleje.
  • Forebyggelseskonsulent, der gennemfører sundhedsfremmende forsøg eller interventioner.
  • Forskningsmedarbejder ved højere læreanstalter, sektorforskningsinstitutter, i industrien eller i det offentlige, hvor der arbejdes med praktisk anvendelse af forskning.
  • Underviser ved videregående uddannelser som tandlæge-, læge-, idræt- og psykologstudierne eller ved mellemlange videregående uddannelser som sygeplejerske-, ergo- og fysioterapiskoler og seminarier.