FAQ om MPH-uddannelsen – Københavns Universitet

MPH > FAQ

FAQ

Hvilke karrieremuligheder har man som færdiguddannet MPH'er?
Med en MPH-uddannelse i hånden er der mange forskellige job at vælge imellem. Vi giver her nogle få eksempler på jobprofiler:

  • Sundhedsplanlægger og leder i stat, region eller kommune.
  • Leder af sundhedsordning, for eksempel hjemmepleje, sundhedspleje, bedriftssundhedstjeneste eller børnetandpleje.
  • Forebyggelseskonsulent, der gennemfører sundhedsfremmende forsøg eller interventioner.
  • Forskningsmedarbejder ved højere læreanstalter, sektorforskningsinstitutter, i industrien eller i det offentlige, hvor der arbejdes med praktisk anvendelse af forskning.
  • Underviser ved videregående uddannelser som tandlæge-, læge-, idræt- og psykologstudierne eller ved mellemlange videregående uddannelser som sygeplejerske-, ergo- og fysioterapiskoler og seminarier.

Kan man få SVU som MPH'er? 
SVU-loven er blevet ændret, sådan at muligheden for at modtage SVU er blevet afskaffet fra og med 2014. Der er dog visse undtagelser, fx hvis din adgangsgivende uddannelse er blevet forældet. Læs mere på: www.svu.dk.