Hvorfor tage en MPH? – Københavns Universitet

MPH > Hvorfor tage en MPH?

Hvorfor tage en MPH?

Master of Public Health (MPH) er en masteruddannelse, som henvender sig til personer, som ønsker en videnskabeligt funderet viden om folkesundhed på universitetsniveau.

I Danmark har man kunnet læse MPH siden 1996. Internationalt er MPH en veletableret og anerkendt uddannelse, og i mange lande er en MPH et krav, hvis man vil arbejde med samfundsmedicin eller folkesundhed.

En fleksibel uddannelse

Københavns Universitet udbyder MPH som en fleksibel uddannelse i moduler, hvor uddannelsen kan tages over kortere eller længere tid. Uddannelsen er endvidere tilrettelagt, så det er muligt at begynde både i forårs- og efterårssemestret.

Hvorfor en masteruddannelse?

Et stadigt mere komplekst arbejdsmarked har brug for en veluddannet arbejdsstyrke. Masteruddannelserne giver mulighed for videreuddannelse inden for specifikke områder. Masteruddannelserne er for personer, som allerede har uddannelse (minimum en BA) og erhvervserfaring (minimum 2 år). En opgørelse fra Undervisningsministeriet viser, at Danmark er det land i Europa, hvor flest voksne efter- og videreuddanner sig.

Uddannelsens styrker

En MPH-uddannelse giver viden både i bredden og dybden. Folkesundhedsvidenskab er et multidisciplinært område, der indeholder emner fra såvel samfunds- som sundhedsvidenskab. Dette giver uddannelsens obligatoriske fag indblik i. Derefter kan man vælge fag inden for de emner, som man ønsker at fordybe sig i og skrive sit masterprojekt indenfor.

Der er rige muligheder for at anvende en MPH inden for sundhedsvæsnet. Færdige MPHere oplever et karrierespring og finder ofte arbejde i nye felter inden for sundhedsvæsenet – om det så er organisation og ledelse, undervisning, forebyggelse eller forskning.

MPH-uddannelsen adskiller sig fra øvrige masteruddannelser ved at være et halvt år længere (90 ECTS frem for 60 ECTS). De 90 ECTS giver MPH-uddannelsen en faglig tyngde og et flot ry rundt om i sundhedsvæsenet, hvor dimittenderne får arbejde. 

International profil

MPH er en internationalt anerkendt uddannelse, som afføder stor respekt. Den internationale profil giver mulighed for at rejse til udlandet og arbejde med folkesundhed.