Optagelse på MPH-uddannelsen – Københavns Universitet

MPH > Optagelse

Optagelse på Master of Public Health

For at søge ind på MPH-uddannelsen skal du udfylde et ansøgningsskema, hvor du uploader dit cv, din motivation for at søge samt dokumentation for adgangsgivende uddannelse. 
Du finder ansøgningsskemaet i højremenuen. Vi optager studerende to gange årligt med studiestart i hhv. januar og september.

Ansøgningsfrist til studiestart september 2020 er d. 1. maj 2020.

Ansøgningsfrist til studiestart januar 2021 er den 1. november 2020.

Adgangskrav
For at kunne søge om optagelse på MPH-uddannelsen er det en forudsætning, at du

  • har en sundheds- eller samfundsfaglig professionsbachelor
  • eller har bestået en videregående sundheds- eller samfundsfaglig uddannelse på mindst bachelorniveau
  • eller at du har en mellemlang videregående uddannelse samt mindst et halvt års fuldtids teoretisk videreuddannelse (svarende til mindst 30 ECTS) 

- og at du desuden har:

  • mindst to års relevant erhvervserfaring. 

Det betyder, at du kan søge om optagelse på Master of Public Health, hvis du for eksempel er læge, tandlæge, ingeniør, statskundskabskandidat, jurist, økonom, psykolog, sygeplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder, socialrådgiver, hospitalslaborant med mere.

KU kan give adgang til uddannelsen for ansøgere, der ikke opfylder ovenstående forudsætninger, men som skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen. Man bliver dermed optaget med dispensation.