Om MPH-uddannelsen

MPH - masteruddannelse på 90 ECTS

Master of Public Health er en masteruddannelse på 90 ECTS, der omhandler krydsfeltet mellem sundheds- og samfundsvidenskaberne. Der er et stærkt fokus på metodefag, aktuelle sundhedsmæssige temaer, forebyggelse samt forståelse af selve sundhedsvæsenet. Der er et inspirerende studiemiljø med en meget interaktiv tilgang til undervisningen.

MPH's målgruppe

Uddannelsen henvender sig til veluddannede personer med en baggrund inden for sundhedsfag eller det samfundsmæssige område og mindst 2 års erhvervserfaring. Vores studerende er typisk sygeplejersker, fysioterapeuter, jordemødre, tandlæger, læger og politologer, som ønsker at forbedre deres kvalifikationer i relation til folkesundhedsvidenskab og forebyggelse.

Fagligt indhold

På MPH-uddannelsen vil du komme til at beskæftige dig med bl.a. epidemiologi, biostatistik, kvalitative metoder, sundhed set i et samfundsperspektiv, forebyggelse og sundhedsfremme samt organisation og styring i sundhedsvæsenet.

Du kan vælge valgfag inden for specialiserede retninger som fx sundhedsøkonomi, forandringsledelse i sundhedsvæsenet, patientsikkerhed, avancerede metodefag samt forebyggelse og ulighed i sundhed. Uddannelsen afsluttes med et masterprojekt i et valgfrit emne.