Master of Public Health's opbygning

MPH-uddannelsen er normeret til 90 ECTS point. Heraf udgør kursusdelen 60 ECTS og masterprojektet 30 ECTS. Uddannelsen er tilrettelagt som deltidsstudium, så det er muligt at arbejde ved siden af.  

Uddannelsen udgøres af følgende elementer:

1. Obligatoriske kurser (45 ECTS)

  • Metodekurser i hhv. kvalitativ og kvantitativ metode (i alt 20 ECTS)
  • Øvrige grundlæggende kurser i folkesundhedsvidenskab (22,5 ECTS)
  • Introkursus til at skrive masterprojekt (2,5 ECTS)

2. Valgfag (15 ECTS)

  • Der vælges to kurser à 7,5 ECTS

3. Masterprojekt (30 ECTS)

De fleste kurser kan også følges som enkeltfag, hvis man ikke ønsker at tage en fuld MPH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studer i dit eget tempo

Du sammensætter selv dit studieforløb, så det passer til det tempo, du ønsker at tage uddannelsen i. Hvis du fx vælger at læse på halv tid (svarende til 2 dages undervisning om ugen), kan du gennemføre uddannelsen på 3 år. Men du kan også bruge længere tid. Uddannelsen skal blot være gennemført inden for 6 år.

Studiestart forår og efterår

Du kan starte både forår og efterår, d.v.s. medio januar eller september. Se eksempler på studieplaner her:
Start om efteråret
Start om foråret

Det er altid en god ide at få en snak med sekretariatet om, hvorledes dit forløb kan sættes sammen.

Skemaer 

Undervisningens placering i efteråret 2023:
Efterår 2023

Undervisningens placering i foråret 2024:
Forår 2024
Forår 2024 Patientsikkerhed og læringskultur

 

 

 

 

 

 

Opbygning af studieordning

Studieordningen består af tre dele: en fagspecifik studieordning, en fællesdel for alle SUNDs masteruddannelser (se nederst på siden) og kursusdatabasen (www.kurser.ku.dk), hvor alle kurser er beskrevet.

Gældende fagspecifik studieordning

Den gældende fagspecifikke studieordning er 2018-ordningen. Den gælder for alle MPH-studerende optaget fra og med 1. september 2018. Den er revideret i foråret 2020, hvor hele studiet blev omlagt til deltidsstudium.

2018-studieordning, revideret 2020

Ændringer i forhold til 2015-studieordningen

I 2018-studieordningen består uddannelsen af obligatoriske kurser og valgfag. I den reviderede udgave fra 2019 er valgfagene ikke længere anført specifikt. I stedet offentliggøres valgfagene på hjemmesiden, når de er godkendt af masterstudienævnet.

I forhold til 2015-studieordningen har mange af kurserne skiftet titel, og der er justeret ved ECTS-vægten indbyrdes mellem to af kurserne. Det betyder, at kvalitative og kvantitative metoder vægtes ens (10 ECTS). 

Tidligere studieordninger

Studerende optaget mellem 2015 og 2018 følger 2015-studieordningen. Den blev revideret med en ny kompetenceprofil april 2016 og med et nyt specialmodul i 2017.

Studerende optaget før 2015 følger 2009-studieordningen. Den seneste revision trådte i kraft pr. 1. september 2013. De nyeste versioner af de to tidligere studieordninger findes her:

2009-studieordning (gældende fra 1.09.2013)

2015-studieordning (gældende fra 1.09.2017)

Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser

Der gælder nogle fælles regler for alle masteruddannelserne på SUND. De er beskrevet i studieordningernes fællesdel. Den gældende er fra 1.09.2022:

Fællesdel