Master of Public Health's opbygning – Københavns Universitet

MPH > Om uddannelsen > MPH's opbygning

MPH's opbygning

MPH-uddannelsen i København er normeret til 90 ECTS point. Masteruddannelsen kan tages på fuldtid eller deltid efter den studerendes ønske. Ønsker du at kunne arbejde ved siden af studiet, bør du tage hele uddannelsen på deltid (i moduler).

Uddannelsen består af en række kurser svarende til 60 ECTS samt masterafhandling (30 ECTS). Kursusdelen udgøres af 4 obligatoriske kurser, et introkursus til masterprojektet og to valgfag. Valgfagene kan også følges som enkeltfag. 

Følgende kurser ligger i efterårssemestret: 

  • Introduktion til epidemiologi og biostatistik
  • Kvalitative metode: Sundhedsvæsen, kultur og samfund
  • Sundhed og samfund i et tværvidenskabeligt perspektiv 
  • Introduktion til masterprojekt: Skriveproces, videnskabsteori og etik

Se kalender med undervisningens placering i efteråret 2019:
Kalender efterår 2019

Følgende kurser ligger i forårssemestret:

  • Sundhedsvæsenets organisation, styring og økonomi
  • Forebyggelse og Sundhedsfremme
  • Valgfag (der vælges to ud af 5) 

Se kalender med undervisningens placering i foråret 2019:
Kalender forår 2019

Masteruddannelsen afsluttes med et masterprojekt, hvilket tager ca. et år på deltid. Afhandlingen skrives med individuel vejledning og afsluttes med et mundtlig forsvar.