Pris for MPH-uddannelsen – Københavns Universitet

MPH > Om uddannelsen > Pris

Pris for MPH-uddannelsen

Den samlede pris for hele MPH-uddannelsen er 108.000 kr.

 Du kan se priserne på de enkelte kurser nedenfor.

Pris for de enkelte MPH-kurser:

Semester

Kursus

ECTS

Pris

Efterår

Introduktion til epidemiologi og biostatistik

10

12.000 kr.

Kvalitativ metode: sundhedsvæsen, kultur og samfund

10

12.000 kr.

Sundhed og samfund i et tværvidenskabeligt perspektiv

7,5

9.000 kr.

Intro til masterprojekt: skriveproces, videnskabsteori og etik

 2,5

3.000 kr

Forår

 

Sundhedsvæsnets organisation, styring og økonomi

7,5

9.000 kr.

Forebyggelse og sundhedsfremme

7,5

9.000 kr.

Valgfag:

Der kan vælges mellem: 

  • Biostatistik og epidemiologi
  • Kvalitative analyser
  • Forandringsledelse i sundhedsvæsenet
  • Sundhedsøkonomi
  • Patientsikkerhed og læringskultur: analyse af kontekst
  • Patientsikkerhed og læringskultur: skabe og forankre forbedringer

 

7,5

9.000 kr. pr. valgfag.

dog 13.000 kr. for de to kurser i Patientsikkerhed og læringskultur

For en fuld MPH-grad skal der aflægges 2 valgfag.

Efterår og forår

Masterprojekt

30

36.000 kr.

 

Uddannelsen forbeholder sig ret til ændringer i prisen. De studerende, der er påbegyndt uddannelsen, vil selvfølgelig blive orienteret om eventuelle prisstigninger i god tid.