Valgfag på MPH – Københavns Universitet

MPH > Om uddannelsen > Valgfag

Valgfag

Udover de obligatoriske kurser skal de studerende også følge to valgfag. Alle valgfag bedømmes af kursuslederen med karakteren bestået/ikke bestået.

Valgfagene bliver kun oprettet, såfremt der er tilstrækkeligt antal deltagere tilmeldt.

Ansøgningsperiode til enkeltfagene/valgfagene forår 2020 for eksterne kursister er mellem den 1. oktober kl. 10.00 og 1. november kl. 23.59 2019.

Du finder ansøgningskemaet under optagelse

Sundhedsøkonomi

Undervisning mandage ugerne 16 til 26 2020

Kvalitative analysestrategier

Undervisning tirsdage i ugerne 16 til 26 2020

Forandringsledelse i sundhedsvæsenet

Undervisning onsdage i ugerne 16 til 26 2020

Biostatistik og epidemiologi

Undervisning torsdage i ugerne 16 til 26 2020

  Patientsikkerhed og læringskultur: analyse af kontekst

  Undervisning fra september 2019 til januar 2020, 7 fremmødedage (efterårets kursus)
  samt undervisning fra januar 2020 til marts 2020, 7 fremmødedage (forårets kursus)

  Patientsikkerhed og læringskultur: skabe og forankre forbedringer

  Undervisning fra april til juni 2020, 8 fremmødedage
  Vi anbefaler at du tager Patientsikkerhed og læringskultur: analyse af kontekst før dette kursus

  Tilmeldingsfrister

  Enkeltfagsstuderende

  Ønsker du at tage et valgfag som enkeltfag, skal du tilmelde mellem den 1. april og 1. maj for kurser i efteråret eller mellem den 1. oktober og 1. november for kurser i foråret.

  MPH-studerende

  Indskrevne MPH-studerende tilmelder sig via Selvbetjening inden 1. juni (efterårskurser) eller 1. december (forårskurser).

  Adgangskrav til valgfagene:

  Det er muligt at tage valgfagene som enkeltfagsstuderende. Studerende som ikke har fulgt MPH-uddannelsens obligatoriske kurser, skal dokumentere kvalifikationer svarende dertil.

  Biostatistik og epidemiologi - kan tages, når man har gennemført Introduktion til epidemiologi og biostatistik eller har tilsvarende forudsætninger.

  Kvalitative analysestrategier - kan tages, når man har gennemført Kvalitativ metode: sundhedsvæsen, kultur og samfund eller har tilsvarende forudsætninger.

  Forandringsledelse i sundhedsvæsenet - kan tages, når man har gennemført Sundhedsvæsenets organisation, styring og økonomi eller har tilsvarende forudsætninger.

  Sundhedsøkonomi - kan tages, når man har gennemført Sundhedsvæsenets organisation, styring og økonomi eller har tilsvarende forudsætninger.

  Patientsikkerhed og læringskultur – der forudsættes ikke nogle af MPH-uddannelsens obligatoriske kurser for at kunne tage disse to kurser.