Valgfag på MPH

Udover de obligatoriske kurser skal de studerende også følge to valgfag. Alle valgfag bedømmes af kursuslederen med karakteren bestået/ikke bestået.

Valgfagene bliver kun oprettet, såfremt der er tilstrækkeligt antal deltagere tilmeldt.

Ansøgningsperiode til enkeltfagene/valgfagene forår 2021 for eksterne kursister er mellem den 1. oktober kl. 10.00 og 1. november kl. 23.59 2020.

Du finder ansøgningsskemaet under optagelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilmeldingsfrister

Enkeltfagsstuderende

Ønsker du at tage et valgfag som enkeltfag, skal du tilmelde mellem den 1. april kl. 10.00 og 1. maj for kurser i efteråret eller mellem den 1. oktober kl. 10.00 og 1. november for kurser i foråret.

MPH-studerende

Indskrevne MPH-studerende tilmelder sig via Selvbetjening inden 1. juni (efterårskurser) eller 1. december (forårskurser).

Adgangskrav til valgfagene:

Det er muligt at tage valgfagene som enkeltfagsstuderende. Studerende som ikke har fulgt MPH-uddannelsens obligatoriske kurser, skal dokumentere kvalifikationer svarende dertil.

Biostatistik og epidemiologi - kan tages, når man har gennemført Introduktion til epidemiologi og biostatistik eller har tilsvarende forudsætninger.

Kvalitative analysestrategier - kan tages, når man har gennemført Kvalitativ metode: sundhedsvæsen, kultur og samfund eller har tilsvarende forudsætninger.

Forandringsledelse i sundhedsvæsenet - kan tages, når man har gennemført Sundhedsvæsenets organisation, styring og økonomi eller har tilsvarende forudsætninger.

Sundhedsøkonomi - kan tages, når man har gennemført Sundhedsvæsenets organisation, styring og økonomi eller har tilsvarende forudsætninger.

Patientsikkerhed og læringskultur – der forudsættes ikke nogle af MPH-uddannelsens obligatoriske kurser for at kunne tage disse to kurser.