Valgfag på MPH – Københavns Universitet

MPH > Om uddannelsen > Valgfag

Valgfag

Udover de obligatoriske kurser skal de studerende også følge to valgfag. Alle valgfag bedømmes af kursuslederen med karakteren bestået/ikke bestået.

Valgfagene bliver kun oprettet, såfremt der er tilstrækkeligt antal deltagere tilmeldt.

For valgfag i foråret 2019 var ansøgningsfristen 1. december 2018. 
Kontakt sekretariaet for evt. ledige pladser.

Sundhedsøkonomi

Undervisning mandage i ugerne 14 til 24 2019

Kvalitative analysestrategier

Undervisning tirsdage i ugerne 15 til 24 2019

Forandringsledelse i sundhedsvæsenet

Undervisning onsdage i ugerne 14 til 24 2019

Biostatistik og epidemiologi

Undervisning torsdage i ugerne 15 til 24 2019

Shaping Innovations on How to Age Healthily

    • Undervisning fredage i ugerne 15 til 24 2019
      Undervisningen foregår på engelsk

Patientsikkerhed og læringskultur: analyse af kontekst

Undervisning fra september 2019 til januar 2020, 7 fremmødedage

Patientsikkerhed og læringskultur: skabe og forankre forbedringer

Undervisning fra februar til juni 2020, 8 fremmødedage
Vi anbefaler at du tager Patientsikkerhed og læringskultur: analyse af kontekst før dette kursus

Tilmeldingsfrister

Enkeltfagsstuderende

Ønsker du at tage et valgfag som enkeltfag, skal du tilmelde dig inden 1. maj for kurser i efteråret eller 1. november for kurser i foråret.

MPH-studerende

Indskrevne MPH-studerende tilmelder sig via Selvbetjening inden 1. juni (efterårskurser) eller 1. december (forårskurser).

Adgangskrav til valgfagene:

Det er muligt at tage valgfagene som enkeltfagsstuderende. Studerende som ikke har fulgt MPH-uddannelsens obligatoriske kurser, skal dokumentere kvalifikationer svarende dertil.

Biostatistik og epidemiologi - kan tages, når man har gennemført Indtroduktion til epidemiologi og biostatistik eller har tilsvarende forudsætninger.

Kvalitative analysestrategier - kan tages, når man har gennemført Kvalitativ metode: sundhedsvæsen, kultur og samfund eller har tilsvarende forudsætninger.

Shaping Innovations on How to Age Healthily - kan tages, når man har gennemført Sundhed og Samfund i et tværvidenskabeligt perspektiv og Forebyggelse og sundhedsfremme eller har tilsvarende forudsætninger.

Forandringsledelse i sundhedsvæsenet - kan tages, når man har gennemført Sundhedsvæsenets organisation, styring og økonomi eller har tilsvarende forudsætninger.

Sundhedsøkonomi - kan tages, når man har gennemført Sundhedsvæsenets organisation, styring og økonomi eller har tilsvarende forudsætninger.

Patientsikkerhed og læringskultur – der forudsættes ikke nogle af MPH-uddannelsens obligatoriske kurser for at kunne tage disse to kurser.