Valgfag på MPH – Københavns Universitet

MPH > Om uddannelsen > Valgfag

Valgfag

Udover de obligatoriske kurser skal de studerende også følge to valgfag. Alle valgfag bedømmes af kursuslederen med karakteren bestået/ikke bestået.

Valgfagene bliver kun oprettet, såfremt der er tilstrækkeligt antal deltagere tilmeldt.

Ansøgningsperiode til valgfagene forår 2020 er mellem den 1. oktober og 1. november 2019

Sundhedsøkonomi

Undervisning ugerne 16 til 26 2020

Kvalitative analysestrategier

Undervisning i ugerne 16 til 26 2020

Forandringsledelse i sundhedsvæsenet

Undervisning i ugerne 16 til 26 2020

Biostatistik og epidemiologi

Undervisning i ugerne 16 til 26 2020

Shaping Innovations on How to Age Healthily

    • Undervisning i ugerne 16 til 26 2020
      Undervisningen foregår på engelsk

Patientsikkerhed og læringskultur: analyse af kontekst

Undervisning fra september 2019 til januar 2020, 7 fremmødedage (efterårets kursus)
samt undervisning fra januar 2020 til marts 2020, 7 fremmødedage (forårets kursus)

Patientsikkerhed og læringskultur: skabe og forankre forbedringer

Undervisning fra april til juni 2020, 8 fremmødedage
Vi anbefaler at du tager Patientsikkerhed og læringskultur: analyse af kontekst før dette kursus

Tilmeldingsfrister

Enkeltfagsstuderende

Ønsker du at tage et valgfag som enkeltfag, skal du tilmelde mellem den 1. april og 1. maj for kurser i efteråret eller mellem den 1. oktober og 1. november for kurser i foråret.

MPH-studerende

Indskrevne MPH-studerende tilmelder sig via Selvbetjening inden 1. juni (efterårskurser) eller 1. december (forårskurser).

Adgangskrav til valgfagene:

Det er muligt at tage valgfagene som enkeltfagsstuderende. Studerende som ikke har fulgt MPH-uddannelsens obligatoriske kurser, skal dokumentere kvalifikationer svarende dertil.

Biostatistik og epidemiologi - kan tages, når man har gennemført Introduktion til epidemiologi og biostatistik eller har tilsvarende forudsætninger.

Kvalitative analysestrategier - kan tages, når man har gennemført Kvalitativ metode: sundhedsvæsen, kultur og samfund eller har tilsvarende forudsætninger.

Shaping Innovations on How to Age Healthily - kan tages, når man har gennemført Sundhed og Samfund i et tværvidenskabeligt perspektiv og Forebyggelse og sundhedsfremme eller har tilsvarende forudsætninger.

Forandringsledelse i sundhedsvæsenet - kan tages, når man har gennemført Sundhedsvæsenets organisation, styring og økonomi eller har tilsvarende forudsætninger.

Sundhedsøkonomi - kan tages, når man har gennemført Sundhedsvæsenets organisation, styring og økonomi eller har tilsvarende forudsætninger.

Patientsikkerhed og læringskultur – der forudsættes ikke nogle af MPH-uddannelsens obligatoriske kurser for at kunne tage disse to kurser.