Eksamensformen på MPH-uddannelsen

Du bliver automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt undervisningen. Den afsluttende mastereksamen på Master of Public Health samt eventuelt re- og sygeeksamen skal du dog selv tilmelde dig.

Eksamen
Informationer omkring eksaminer på MPH-uddannelsen kan du læse mere om i KU's kursusdatabase.

Eksamensplan for sommereksamen 2024 samt reeksamen

Eksamensplan for vintereksamen 2024/2025 samt reeksamen

Afsluttende mastereksamen
Eksamensterminer: juni, august (reeksamen) og januar.

Tilmelding og afmelding
Du kan finde information om, hvordan du tilmelder og afmelder dig til eksamen i studieordningernes fællesdel for masteruddannelser, som du finder i højre side. 

Klager og anker
Se regler for klage eller anke over en afgørelse i forbindelse med eksamen i studieordningernes fællesdel for masteruddannelser, som du finder i højre side. 

Studieordningernes fællesdel

Følg dette link for at finde Studieordningernes fællesdel for masteruddannelser

Eksamensbekendtgørelse

Eksamensbekendtgørelse