Masterprojekt – Københavns Universitet

MPH > Om uddannelsen > Masterprojekt

Masterprojekt

Masterprojektet skal demonstrere, at den studerende kan håndtere sammensatte problemstillinger, som kræver integration af empiri, teori og metode i folkesundhedsvidenskab.

Gennem arbejdet med masterprojektet skal den studerende erhverve sig færdigheder i selvstændig tilrettelæggelse og gennemførelse af folkesundhedsvidenskabeligt projekt, herunder indsamling, praktisk håndtering, analyse og tolkning af data samt formidling af afhandlingsresultater.