Patientsikkerhed og læringskultur – Københavns Universitet

MPH > Om uddannelsen > Valgfag > Landingsside_Patientsi...

Patientsikkerhed og læringskultur

Styrk dit teoretiske fundament og dine praktiske kompetencer, så du kan facilitere arbejdet med patientsikkerhed og læringskultur i dagligdagen og gøre en forskel i sundhedsvæsenet.

Masterkurser for sundhedsfagligt personale, fx risikomanagere, patientsikkerhedskoordinatorer og praksisnære ledelser fra hospitaler og kommuner.

Patientsikkerhed og læringskultur: Skabe og forankre forbedringer

Patientsikkerhed og Læringskultur: 
Analyse af kontekst

Start: September 2019 eller april 2020
Tilmeldingsperiode: 1. april - 1. maj 2019 (efterårskurset) 
eller 1. oktober - 1. november 2019 (forårskurset) 
Pris: DKK 13.000

Patientsikkerhed og læringskultur: Skabe og forankre forbedringer

Patientsikkerhed og Læringskultur: 
Skabe og forankre forbedringer

Start: April 2020
Vi arbejder på også at kunne udbyde kurset i efteråret 2020
Tilmeldingsperiode: 1. oktober - 1. november 2019
Pris: DKK 13.000

Formaliseret uddannelse på universitetsniveau

Kurserne er baseret på begreber, teorier, og metoder ved både reaktive og proaktive tilgange i patientsikkerhedsarbejdet. Målet er at knytte undervisningen til den kliniske og organisatoriske hverdag, og det eksisterende arbejde med patientsikkerhed og kvalitetsarbejdet.

"For første gang får vi en formaliseret uddannelse om patientsikkerhedsarbejdet på universitetsniveau. Det er helt nødvendigt med videreuddannelse, fordi vi i dag står med mere og mere komplekse patientforløb, der også gør arbejdet med patientsikkerhed mere komplekst."

- Benedicte Schou, Risikomanager, Region Hovedstadens Psykiatri.

Optag og anbefalet rækkefølge

Kurserne er valgfag på Master of Public Health, og der gælder de samme adgangskrav for enkeltfagsstuderende og masterstuderende.

Kurserne kan tages uafhængigt af hinanden. Vi anbefaler dog at du tager Patientsikkerhed og læringskultur: Analyse af kontekst først, og dernæst Patientsikkerhed og læringskultur: Skabe og forankre forbedringer hvis du vælger at tage begge kurser.

Tilmeld dig nyhedsbrevet, så sørger vi for at holde dig orienteret om kommende kurser og seminarer. 

Ekstra information / Sidebar